Säljare som erbjuder det största mervärdet till sina kunder

FörsäljningCoachingStyrelsearbeteUtbildning

Om Sandblom & Partners

Konsultförsäljning - vår passion

På Sandblom & Partners brinner vi för konsultförsäljning - vi vet att vilja kan försätta berg. Konkurrensen på konsultmarknaden är hård - digitaliserade mäklartjänster pressar priserna på konsulttjänster och kunderna har byggt upp kompetenta inköpsavdelningar. Att ha en väl fungerande säljorganisation på plats i ett konsultbolag är en förutsättning för långsiktig tillväxt och överlevnad.

Försäljning handlar om att göra - inte att prata om vad man ska göra. Att gå från ord till handling är A och O. Det är vad som skiljer den framgångsrika säljorganisationen från den medelmåttiga. Sandblom & Partners har levererat goda resultat åt flera konsultföretag - vi vet vad vi pratar om. Vi har bred kompetens av att bygga upp stora kundkonton och vet hur man ska gå till väga - steg för steg.

Behöver du hjälp med att stärka försäljningen på ditt konsultföretag, kontakta oss. svante@sandblompartners.se

Konsultförsäljning

För dig som säljer kvalificerade konsulttjänster

Konsultsäljaren är en blogg för dig som säljer kvalificerade konsulttjänster inom exempelvis ekonomi, IT, management och HR och vill ha tips och idéer om hur du kan utveckla din försäljning.

Inläggen handlar exempelvis om hur konsultföretag kan få igång nya säljare, hur referenser kan användas vid konsultförsäljning och hur konsulttjänster kan paketeras.


Vårt erbjudande

Vårt erbjudande består av fyra delar

Försäljning

Försäljning - vi stärker din operativa försäljning i hela eller delar av försäljningsprocessen utifrån dina behov. Vi har erfarenhet av att arbeta med content marketing och vilka möjligheter det ger.


Coaching

Coaching - vi hjälper dina säljare att utvecklas. Genom att arbeta metodiskt och aktivitetsbaserat så kommer resultaten - det vet vi av egen erfarenhet.


Styrelsearbete

Styrelsearbete - vi hjälper tillväxtbolag att forma sin säljstrategi för att kunna nå tillväxtmålen. Vi vet av egen erfarenhet att en förutsättning för att bolag med tillväxtambitioner ska bli framgångsrika är att försäljningsfrågorna lyfts och diskuteras på strategisk nivå i styrelserummen.


Utbildning

Utbildning - vår kurs i försäljning för konsulter ger handfast vägledning hur man som konsult skaffar sig kunder och uppdrag på egen hand eller i samarbete med andra. Efter avslutad kurs ska deltagarna förstå försäljningsprocessens olika steg och hur man som konsult kan bidra i processen. Kursdeltagarna ska få en ökad säkerhet i vad konsultförsäljning innebär och på så sätt kunna öka sina företags intäkter.


Våra kunder och samarbetspartners

Vi vänder oss till konsultföretag som vill öka sina intäkter.

Våra kunders kunder är både stora och små företag och organisationer och finns i olika branscher i såväl privat som offentlig sektor.

Öka försäljningen Företagsinformation
säljer-cio
styrelsen-tillväxt
Utbildning - försäljning för konsulter
Intresseanmälan